Miejscem, które dostarcza znaczną ilość informacji dotyczących należytej pisowni tekstu w języku angielskim, jest portal internetowy correctme.org. Witryna ta daje zatrudnienie specjalistycznej grupie edytorów, którzy dbają o to, by na portalu znajdowały się należyte i najświeższe dane. Ekipa specjalistów oraz pasjonatów utworzyła ten portal. Koncepcją tej strony internetowej jest danie użytkownikom możliwości pisania poprawnych tekstów, bez wymogu żmudnej nauki zasad gramatycznych i językowych angielskiego. Jak zadbać o to, żeby teksty pisane w języku angielskim były zawsze poprawnie napisane? Dla niektórych osób pisanie po angielsku wydaje się być problematyczne. Na tej witrynie mogą Państwo znaleźć artykuły klarujące zawiłości pisowni mające miejsce w języku angielskim. Pisaniem artykułów dotyczących problematycznych błędów fonetycznych, językowych i gramatycznych para się fachowa obsada ekspertów. Pośród artykułów znajdujących się na tej stronie internetowej można odszukać teksty na różnorodne tematy, które wyjaśniają zawiłości prawidłowej wymowy i pisowni w języku angielskim. https://correctme.org/ . Według założycieli tej strony wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość dobrze pisać w języku angielskim. W celu umożliwienia tego wszystkim osobom, powstała ta witryna, na której jest szansa bezpłatnego skontrolowania poprawności gramatycznej i językowej napisanego tekstu. Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś pisać its czy it's lub choosing czy chosing, to na tej stronie ocenisz odpowiednią pisownię, wymowę i dużo więcej. Na tej stronie można zweryfikować poprawność pisowni danych zwrotów, słów lub fraz, a nawet całego tekstu. Jest możliwość wstawiania różnej długości tekstów lub pojedynczych zdań do specjalnego programu na tym portalu internetowym, żeby skontrolować poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Rozterki jak coś powinno być napisane momentami mają nawet osoby używające angielskiego dzień w dzień. Dużo z popularnych błędów wywołanych jest tym, że w angielskim są sformułowania, które wymawia się w taki sam sposób, ale reguły ich pisowni się od siebie różnią, np. who's oraz whose albo then i than. Na objaśnienia tych oraz analogicznych zagadnień można natknąć się na tej stronie internetowej.

Tagi: Online 2023

Brak komentarzy

Zostaw komentarz